GotveDPR tilbyder

10+ års ansættelse i en medlemsorganisation og en it-leverandør, hvor jeg fik lov til at "kigge ind" i maskinrummet hos rigtig mange organisationer, har givet en unik indsigt i organisationers forretningsgange og hvilke persondata som er opsamlet - og hvor de gemmer sig. Dertil kommer solid viden om selve databeskyttelsesforordningen og dens mange artikler.

På den baggrund tilbyder GotveDPR følgende:

 • Rådgivning
  • Hvis du/din organisation har brug for hjælp til at komme i gang med jeres GDPR-proces, eller I ønsker rådgivning og feedback på jeres eksisterende proces, herunder skrivearbejdet, så kan GotveDPR hjælpe.

 

 • Facilitering
  • Vi faciliterer gerne jeres interne workhops, som har til formål at sikre overblik over de persondata som I har registreret og gemt, samt det efterfølgende compliancetjek.

 

 • GDPR-dokumentation 
  • Fortegnelse over behandlingsaktiviteter (jf. artikel 30) som involvere persondata (typer og kategori af data som behandles, hvor de opbevares osv). Til organisationer for hvem en fortegnelse ikke er nødvendig, og som blot skal påvise overholdelse af GDPR, tilbydes udarbejdelse af et mere enkelt dokument. 
  • Compliancetjek - gennemgang af de enkelte behandlingsaktiviteter og en vurdering af, hvorvidt databeskyttelsesforordningen overholdes, fx i forhold til databehandleraftaler, rettighedsstyring, frister for sletning af data, samtykkeerklæringer osv.
  • Praktisk hjælp til såvidt muligt, at komme i compliance, fx udarbejde div. politikker, forslag til ændrede organisatoriske foranstaltninger osv. 

 

 • Undervisning/oplæg
  • Hvad er GDPR og hvorfor enhver organsiation skal have fokus på dette område (og hvad der evt. er særlig vigtigt for en bestemt målgruppe).
  • Workshops som sætter deltagerne i gang rent pratisk med arbejdet. Læs mere her

 

HUSK: Det er ikke nok blot at udarbejde dokumentation, som derefter bliver gemt væk i nederste skuffe. Det er afgørende, at I som organisation løbende arbejder med jeres persondatapolitik og medarbejdernes generelle awareness på området. .