Velkommen

Databeskyttelsesforordningen - også kaldet GDPR - kan være lidt af en jungle at navigere rundt i og svær at forstå.

Derfor tilbyder jeg min assistance med at gøre emnet mere vedkommende. Fx via undervisning, facilitering af interne workshops, oplæg, skriftligt materiale (fx infomation til medarbejdere) og andre tiltag, som kan få det tørre stof til at glide ned.

Jeg har bl.a. taget initiativ til  #HvorforSpørge? som sætter fokus på dataminimering i forbindelse med jobsøgning. Konkret er det virksomheders brug af fødselsdato som initiativet handler om. 

Her finder du fx en video jeg har lavet, som gerne skulle give dig et indtryk af min stil.

Bemærk, at jeg på LinkedIn har et nyhedsbrev om netop GDPR, formidlet så det er til at forstå - her er et link.

Facilitering

At få styr på GDPR er en opgave som de fleste organisationer langt hen ad vejen kan klare selv.

For at sikre retning og fremdrift, så tilbyder jeg at afholde interne workhops.

Fx en opstartsworkshop hvor vi sammen lægger en plan og for overblik, eller via et længere forløb, hvor vi mødes 2-4 gange i processen.

 

 

 

Undervisning

Kforum, EGN (Netværk Danmark), FTF og Dansk Magisterforening er blandt de organisationer hvor jeg enten alene eller med en samarbejdspartner har undervist hos eller lavet oplæg om enten forordningen generelt eller i hvordan organisationer rent praktisk kommer i gang med GDPR-processen.

Kurserne kan også være mere fagspecifikke, og jeg har fx særligt specialiseret mig i forhold til medlemsorganisationer og kommunikationsområdet.

 

Awareness

Har jeres medarbejdere styr på hvordan persondata bør håndteres? Har I overhovedet lavet nogle retningslinjer, som er til at forstå ,og som medarbejderne rent faktisk har forholdt sig til.

Jeg kan tilbyde at lave tekster om GDPR, som ikke give grus i øjnene. Videoer med et højt underholdningsniveau. Og oplæg som gør folk nysgerrige på emnet.

Kontakt mig gerne og hør mere.